Biografie

 
 

Biografie Nicolas Vanden Eynden

39 jaar, geboren en getogen Gentenaar en sinds 2011 heeft hij een relatie met Nathalie Snauwaert en heeft ook 2 schatten van dochters Morgane & Laurianne. Zij zijn voor Nicolas zijn grootste steun en toeverlaat!

Van jongs af aan is hij gebeten door de politiek dankzij zijn grote voorbeeld wijlen Bompa Noël Bouquet, ere-schepen van de stad Gent. Mede dankzij hem is Nicolas een heel geëngageerd en sociaal persoon geworden. Hij staat graag dicht bij de inwoners van de stad Gent en wilt bereikbaar zijn voor hen.

Tijdens zijn studentenjaren heeft hij de eerste stappen kunnen zetten in zijn professionele activiteiten door mee te kunnen werken in een van de mooiste monumenten van Gent, ‘tKuipke.
Hierdoor is zijn passie ook gegroeid voor de Zesdaagse van Gent en het evenementiële in de stad Gent. Vanaf 2003 is hij gevraagd geweest om, vanuit zijn expertise in ‘tKuipke, bij de buren in het Gent ICC het Operationele team te vervoegen. Kort daarna heeft hij de kans gekregen om zijn commerciële talenten verder te ontwikkelen als Account Manager binnen de groep, waarbij het sociale en netwerk-aspect hem blijkbaar zeer goed lag. Mede hierdoor is hij later doorgegroeid tot op directieniveau en leidt hij vandaag het Gentse congrescentrum.

Naast zijn professionele activiteiten binnen Gent ICC, draag hij zijn steentje bij in het verenigingsleven zoals bij Open VLD Gent – Liberale Sociale Werken – International Club of Flanders. Wanneer hij vrije tijd heeft, verzet hij zijn zinnen door actief te zijn bij de St. Sebastiaansgilde van Gent (boogschieten). Daarnaast is hij steeds aanwezig op alle thuismatchen van KAA Gent.

Waarom op de lijst?

Door zijn sociaal engagement wilt hij graag een steentje bijdragen om het beleid in Gent nog beter te maken en dit samen met de ganse ploeg van Open VLD Gent. Sinds mei 2017 werd hij als opvolger van Carl De Decker raadslid voor Open VLD Gent in het Gentse OCMW. Hij is verantwoordelijk voor individuele dossiers, hoorzittingen, algemene zaken en woonbeleid. Door zijn functie in het Gentse OCMW is hij ook lid van de raad van bestuur van het SVK (Sociaal Verhuurkantoor) en het Gentse ziekenhuis AZ Jan Palfijn.

Vanuit zijn professionele activiteiten in de private sector zal zijn opgebouwde kennis van management een grote rol kunnen spelen in zijn verdere politieke carrière. Iedereen een kans geven op een beter bestaan is dan ook een doel voor hemzelf en hij wilt dit streefdoel mede kunnen realiseren door in de toekomst te kunnen zetelen in de Gentse gemeenteraad. Gent een liberaal sociaal beleid geven is zijn drijfveer: ‘Jij beslist’ – Nicolas Vanden Eynden – Plaats 12