Business.jpg

Ondernemen

Vrije burgers zijn per definitie ondernemende burgers. Zelf het heft in handen nemen, eigen dromen verwezenlijken, bijdragen aan de welvaart en het welzijn van de samenleving, en daar uiteraard ook zelf de vruchten van plukken. Voor liberalen is dat hetgeen vrije individuen drijft. Zekere risico’s nemen hoort daarbij. Ondernemen is geen job, maar een manier van leven.

Nicolas is zelf ondernemer. Hij leidt het Gentse Congrescentrum en tracht met zijn activiteiten Gent op de nationale en de internationale meeting markt op de kaart te zetten. Hij doet dit sinds 2003 en hij is erin geslaagd om van een nood leidend bedrijf een gezond bedrijf te maken. Ondertussen staat Gent ICC niet stil. In 2015 heeft hij voor de stad Gent (eigenaar van de gebouwen) fondsen via Vlaanderen gevonden om Gent ICC en de Floraliënhal te renoveren. Daarnaast wordt er ook gekeken of het Kuipke en het SMAK mee in een groter verhaal kunnen opgenomen worden. De 1ste veranderingen zullen medio 2019 van start gaan en de oplevering zou tegen 2023 moeten gebeuren. De grote uitdaging in deze is dat de ontwikkeling van deze site steeds in harmonie dient te gebeuren met de stad Gent en de buurt rondom het Gentse Citadelpark. Door heel transparant te zijn en door steeds in dialoog te gaan met alle actoren wordt dit zeker en vast een succesverhaal. Samenwerken is ook innovatie en stellen we vast dat dit een mooi voorbeeld is hoe de private en de publieke sector elkaar kunnen versterken.

Het is niet aan overheid om zelf ondernemer te willen zijn. Zij moet het klimaat en het kader creëren waarin ondernemen niet alleen mogelijk, maar ook aantrekkelijk wordt, en waarin innovatie wordt aangemoedigd. In een snel veranderende wereld zal het immers innovatie zijn die de drijvende kracht en garantie vormt voor toekomstige welvaart, maar ook voor de oplossing van milieu- en energiecrisissen die onze samenleving bedreigen.

Zoals Gent in de 19de eeuw de voorloper was in industriële innovatie, en op het einde van de 20ste eeuw via onder meer Flanders Technology International de bakermat voor nieuwe technologie en een nieuw, zelfbewust Vlaams ondernemerschap, zo kan Gent ook in de komende decennia een belangrijke internationale rol spelen in nieuwe domeinen als biotechnologie, cleantech, circulaire economie en energie, zeg maar Flanders Technology 2.0.

Als liberalen zijn we er immers van overtuigd dat wetenschap en technologie, in een samenspel van overheid, kennisinstellingen, ondernemers en burgers, een antwoord kunnen en zullen bieden op de uitdagingen en bedreigingen voor onze samenleving, zoals klimaatopwarming, vervuiling en gezondheid